About Us

Logo

เว็บไซต์ pmuna.org เป็นเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน Full Moon Party ที่ได้รับความนิยมในทั่วโลกของประเทศไทย ซึ่งเว็บไซต์จะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ การเตรียมตัว หรือบอกเล่าถึงเสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้มีแนวทางในการท่องเที่ยว รู้จักสถานที่ เพื่อที่จะไปท่องเที่ยวได้สนุกมากยิ่งขึ้นเพราะมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ